Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019

14/03/2019 - 07:39 PM
Ngày 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; cùng hơn 700 đại biểu là đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thị xã.
Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có buổi nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo sư nhấn mạnh việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, làm sao cho Đảng ta thực sự là một Đảng của đạo đức, của văn minh, xứng đáng trong niềm tin cậy của nhân dân. Đó cũng chính là mục đích rất quan trọng của việc học này.
Toàn cảnh hội nghị
Kết thúc hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong  -  UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, liên hệ chuyên đề, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề, từng cán bộ đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.
MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020