Đông Anh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

13/05/2019 - 06:15 PM
Sáng ngày 10/5/2019, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công với Bác về các kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Phạm Văn Châm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các phòng ban, đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại đây, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
Đoàn vào dâng hương tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
Sau khi Chỉ thị 05 được Bộ Chính trị ban hành ngày 15/5/2016, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 46 để triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành 23 văn bản chỉ đạo, 16 kết luận kiểm tra. Hàng năm, Huyện ủy Đông Anh đã tổ chức học tập các chuyên đề với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 14.000 đảng viên và hàng chục nghìn đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Mỗi cá nhân đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Các đảng viên đều đăng ký từ một đến hai việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của bản thân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Huyện ủy gắn kết chặt chẽ, sáng tạo với các phong trào thi đua. Các ngành, đoàn thể cũng phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực hiệu quả để tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo gương Bác. Tiêu biểu như phong trào “Ở đâu công nhân khó - ở đó có Công đoàn” của Liên đoàn lao động huyện, phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; phong trào “Thanh niên Đông Anh xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới” của Huyện đoàn , … cùng nhiều phong trào sáng tạo, thiết thực khác của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân khắp các địa bàn trong toàn huyện. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.
Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các đảng bộ trong toàn huyện, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong Đảng và trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, hướng đến xây dựng huyện Đông Anh thành một quận văn minh, giàu đẹp của Thủ đô trong tương lai gần.
Trong dịp này, đã có 12 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy khen thưởng.
Lưu Thoa - MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020