Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

04/07/2018 - 11:43 PM
Chiều 22/5/2018, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Đảng bộ huyện; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của Chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự, nhất là trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại hội nghị

Về kết quả 2 năm huyện Mê Linh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể chưa thường xuyên, chưa thiết thực, thiếu hiệu quả; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; công tác thông tin, tuyên truyền ở một số ít địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú nên chưa tạo được nhiều sự quan tâm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân dân,… 

 
Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong thực hiện Chỉ thị 05. Về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 gắn với Chuyên đề năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện; trước mắt là chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp gắn với việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng; gắn chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp; tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; bộ phận giúp việc các cấp ủy cần tích cực bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp trên, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gắn kết các mô hình mới, cách làm  hay, sát với chủ đề hoạt động của từng năm; các cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị.

Tại hội nghị, Huyện ủy đã khen thưởng cho 07  tập thể và 08 cá nhân có thành tích tốt trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
                                                                             Lê Đình Khoát
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020