Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án: Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo
21/05/2020 - 520 lượt xem
Sáng ngày 21/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”
18/05/2020 - 507 lượt xem
Sáng 18/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án“Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”.
Chi tiết
Phản biện về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
12/05/2020 - 479 lượt xem
Ngày 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố”.
Chi tiết
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội
15/01/2020 - 1.755 lượt xem
Chiều ngày 14/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội”.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
28/12/2019 - 1.516 lượt xem
Sáng ngày 27/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết
Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của UBND Thành phố về Giá dịch vụ thoát nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
24/12/2019 - 3.671 lượt xem
Sáng ngày 24/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án giá dịch vụ thoát nước sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội.
Chi tiết
Xây dựng giá dịch vụ thoát nước phù hợp với thực tiễn Thủ đô
24/12/2019 - 5.685 lượt xem
Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.
Chi tiết
Chương Mỹ: Hội nghị tham gia ý kiến phản biện xã hội đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020
10/12/2019 - 2.275 lượt xem
Chiều 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Anh, giai đoạn 2019 – 2025
09/12/2019 - 1.839 lượt xem
Chiều 6/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị, giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo.
Chi tiết
Quận Hai Bà Trưng phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
06/12/2019 - 2.066 lượt xem
Ngày 05/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020” của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa XIX.
Chi tiết
Tây Hồ phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND quận
06/12/2019 - 1.903 lượt xem
Sáng ngày 07/12/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 17, 18/12/2019.
Chi tiết
Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025”
06/12/2019 - 3.574 lượt xem
Chiều ngày 05/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025”
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của UBND huyện Đan Phượng năm 2020
04/12/2019 - 818 lượt xem
Sáng ngày 04/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của UBND huyện năm 2020.
Chi tiết
Huyện Hoài Đức phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019
04/12/2019 - 1.205 lượt xem
Chiều 4/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện.
Chi tiết
Hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo và đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành Quận đến năm 2025
04/12/2019 - 1.410 lượt xem
Sáng ngày 04/12/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và các dự thảo báo cáo đề án trình tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa XIX.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020