Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Báo cáo của UBND Quận năm 2021
01/12/2021 - 383 lượt xem
Ngày 30/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022” của UBND Quận trình tại kỳ họp thường lệ HĐND quận cuối năm 2021.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội
18/11/2021 - 340 lượt xem
Chiều 16/11, tại hội trường UBND xã Quảng Bị (Chương Mỹ)Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.
11/01/2021 - 496 lượt xem
Sáng ngày 06/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” của UBND huyện Mê Linh.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 6 chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025
23/12/2020 - 495 lượt xem
Sáng 23/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 6 Chương trình công tác trọng tâm của Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết
Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào các Chương trình công tác của Thị ủy
15/12/2020 - 509 lượt xem
Sáng ngày 14/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và dự thảo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021 - 2025” của Thị ủy Sơn Tây.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân hiện có trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025
15/12/2020 - 418 lượt xem
Chiều ngày14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân hiện có trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
14/12/2020 - 542 lượt xem
Sáng ngày 14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của UBND huyện Mê Linh.
Chi tiết
Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ Năm, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
12/12/2020 - 445 lượt xem
Chiều ngày 11.12.2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ Năm, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; kiểm điểm đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; Thông qua dự thảo thông báo xây dựng chính quyền tại Kỳ họp HĐND quận và kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho lao động huyện giai đoạn 2021 – 2025.
12/12/2020 - 442 lượt xem
Sáng ngày 11/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho lao động huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX
11/12/2020 - 491 lượt xem
Sáng ngày 11/12/2020, Uỷ ban MTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào các dự thảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2025 trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XIX.
Chi tiết
Huyện Phú Xuyên phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
11/12/2020 - 600 lượt xem
Chiều 10/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện trình HĐND huyện khóa XIX, tại Kỳ họp thứ 18.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
09/12/2020 - 517 lượt xem
Sáng 09/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 trình HĐND huyện khóa XIX, tại Kỳ họp thứ 18.
Chi tiết
Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 của UBND huyện Chương Mỹ
09/12/2020 - 557 lượt xem
Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
08/12/2020 - 486 lượt xem
Sáng ngày 08/12/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 15-17/12/2020.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020