Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 6 chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025
23/12/2020 - 359 lượt xem
Sáng 23/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 6 Chương trình công tác trọng tâm của Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết
Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào các Chương trình công tác của Thị ủy
15/12/2020 - 384 lượt xem
Sáng ngày 14/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và dự thảo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021 - 2025” của Thị ủy Sơn Tây.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân hiện có trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025
15/12/2020 - 292 lượt xem
Chiều ngày14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân hiện có trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
14/12/2020 - 408 lượt xem
Sáng ngày 14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của UBND huyện Mê Linh.
Chi tiết
Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ Năm, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
12/12/2020 - 322 lượt xem
Chiều ngày 11.12.2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ Năm, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; kiểm điểm đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; Thông qua dự thảo thông báo xây dựng chính quyền tại Kỳ họp HĐND quận và kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho lao động huyện giai đoạn 2021 – 2025.
12/12/2020 - 317 lượt xem
Sáng ngày 11/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho lao động huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX
11/12/2020 - 352 lượt xem
Sáng ngày 11/12/2020, Uỷ ban MTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào các dự thảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2025 trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XIX.
Chi tiết
Huyện Phú Xuyên phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
11/12/2020 - 472 lượt xem
Chiều 10/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện trình HĐND huyện khóa XIX, tại Kỳ họp thứ 18.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
09/12/2020 - 390 lượt xem
Sáng 09/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 trình HĐND huyện khóa XIX, tại Kỳ họp thứ 18.
Chi tiết
Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 của UBND huyện Chương Mỹ
09/12/2020 - 419 lượt xem
Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
08/12/2020 - 350 lượt xem
Sáng ngày 08/12/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 15-17/12/2020.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phản biện vào dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao quần chúng huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
08/12/2020 - 310 lượt xem
Chiều ngày 08/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao quần chúng huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của UBND huyện.
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) quận Đống Đa”
04/12/2020 - 382 lượt xem
Sáng ngày 04/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) quận Đống Đa”.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phản biện xã hội về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
04/12/2020 - 377 lượt xem
Sáng ngày 04/12/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021, phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND quận Thanh Xuân, khóa V.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 của quận Nam Từ Liêm
03/12/2020 - 369 lượt xem
Chiều ngày 02/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của quận Nam Từ Liêm.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020