Quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giai đoạn 2016 - 2020
26/08/2020 - 189 lượt xem
Chiều ngày 26/8/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, giai đoạn 2016 – 2020.
Chi tiết
Hội nghị tham gia góp ý kiến và phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025
14/08/2020 - 234 lượt xem
Sáng 14/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tham gia góp ý và phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của UBND quận Cầu Giấy.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phản biện chính sách di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
29/06/2020 - 457 lượt xem
Sáng ngày 29-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP “Về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Chi tiết
Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng OCOP”
19/06/2020 - 199 lượt xem
Sáng 19/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng OCOP”.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
18/06/2020 - 260 lượt xem
Sáng ngày 18/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện.
Chi tiết
Phản biện xã hội đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Hoài Đức
11/06/2020 - 426 lượt xem
Chiều 11/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (KTXH) – an ninh quốc phòng (ANQP) 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phản biện vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX
11/06/2020 - 1.278 lượt xem
Chiều ngày 11/6/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; dự thảo báo cáo tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.
Chi tiết
Phản biện xã hội đối với Dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND quận Hai Bà Trưng
11/06/2020 - 246 lượt xem
Ngày 11/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020” của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào 2 văn bản Dự thảo của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
04/06/2020 - 264 lượt xem
Sáng ngày 04/6/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 17, 18/6/2020.
Chi tiết
Hội nghị tham gia góp ý kiến và phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
02/06/2020 - 263 lượt xem
Sáng 02/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tham gia góp ý và phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận.
Chi tiết
Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án: Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo
21/05/2020 - 287 lượt xem
Sáng ngày 21/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”
18/05/2020 - 285 lượt xem
Sáng 18/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án“Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”.
Chi tiết
Phản biện về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
12/05/2020 - 268 lượt xem
Ngày 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố”.
Chi tiết
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội
15/01/2020 - 1.475 lượt xem
Chiều ngày 14/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội”.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
28/12/2019 - 1.270 lượt xem
Sáng ngày 27/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020