Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lấy ý kiến cộng đồng vào dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống
06/05/2022 - 378 lượt xem
Chiều ngày 05/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với Dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống.
Chi tiết
Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)
04/05/2022 - 1.073 lượt xem
Thực hiện công văn số 1732/MTTQ – BTT, ngày 28/04/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống). Chiều ngày 04/05/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án.
Chi tiết
Hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, diều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2026
23/04/2022 - 1.247 lượt xem
Chiều ngày 22/5/2022, thực hiện chương trình công tác MTTQ năm 2022, Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 15/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, diều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2026.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Ba Đình
20/04/2022 - 1.200 lượt xem
Ngày 20/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tham gia Phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
15/04/2022 - 330 lượt xem
Sáng ngày 13/4/2022 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của đồng chí: Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận trên địa bàn; một số Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình tóm tắt của Chính phủ về dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và 15 ý kiến phát biểu của các đại biểu về sự cần thiết ban hành Luật, sự phù hợp giữa dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo Luật với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành; về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật, nguyên tắc thực hiện dân chủ; về vai trò, trách nhiệm của các chủ thể; các điều kiện đảm bảo thực hiện dân chủ; cơ chế để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tính kế thừa và phát triển quy định về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cấp quận, huyện (nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn) trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Phát biểu trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho rằng: dự thảo Luật đã thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” phù hợp với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta. Hà Nội đang thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, vì vậy cần bổ sung các quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhận dân cấp quận trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường (nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường). Chế tài xử lý vi phạm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định rõ hơn nữa cơ chế phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trogn thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính đồng bộ giữa dự thảo với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, làm rõ hơn nữa về phạm vi, đối tượng điều chỉnh và cơ chế pháp lý đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngọc Lâm
Chi tiết
Quận Ba Đình tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào báo cáo kết quả đầu tư công năm 2021
15/12/2021 - 363 lượt xem
Ngày 15/12/2021, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn và các đề án thực hiện trong 5 năm giai đoạn 2021-2026 của huyện
13/12/2021 - 343 lượt xem
Trong 2 ngày 07 và 10/12/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện và các đề án của UBND huyện dự kiến trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Chi tiết
Phúc Thọ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
10/12/2021 - 405 lượt xem
Chiều 08/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
09/12/2021 - 378 lượt xem
Sáng ngày 9/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025” và dự thảo “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”.
Chi tiết
Huyện Ứng Hòa phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2021
08/12/2021 - 372 lượt xem
Sáng 08/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Chi tiết
Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021
08/12/2021 - 357 lượt xem
Sáng 08/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 của quận. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Việt Hà – UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Lương Mậu Hùng – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Trưởng hai Ban HĐND và đại diện các phòng, ban thuộc quận, thành viên 2 ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân, 16 bác là Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn.
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
08/12/2021 - 321 lượt xem
Chiều 07/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức do ông Nguyễn Thế Hạ - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo của UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Chi tiết
Quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
02/12/2021 - 395 lượt xem
Chiều ngày 01/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND quận Long Biên
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Báo cáo của UBND Quận năm 2021
01/12/2021 - 326 lượt xem
Ngày 30/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022” của UBND Quận trình tại kỳ họp thường lệ HĐND quận cuối năm 2021.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội
18/11/2021 - 304 lượt xem
Chiều 16/11, tại hội trường UBND xã Quảng Bị (Chương Mỹ)Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020