Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023.

09/11/2022 - 06:58 PM
Sáng ngày 08/11/2022, tại phòng họp 304 trụ sở Huyện ủy Mê Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh; các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện thuộc Cụm thi đua số 3: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì.
 
Đ/c Hoàng Văn Tân - Ủy viên BTV Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Mê Linh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Vương Nguyên Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, Cụm phó Cụm thi đua số 3, thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trong đó nhấn mạnh: Năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến tâm lý và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã chủ động, linh hoạt triển khai có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cụm thi đua số 3 đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các Huyện trong cụm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai các chương trình, kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND Huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban chức năng ký kết Chương trình phối hợp năm 2022; phát động phong trào thi đua, xây dựng công trình, phần việc lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Huyện, của Thủ đô, đất nước. Đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh","Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã đạt được trong năm 2022; đồng thời đề nghị, thời gian tới, 5 huyện trong cụm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; kịp thời cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn. Phát triển các mô hình mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kịp thời nắm bắt kiến nghị và giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị các huyện trong Cụm thi đua số 3 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay"; tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 150-TB/TW ngày 25/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo"; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết, sáng tạo" gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận cứu trợ. Đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tại Hội nghị, các đại biểu trong Cụm thi đua số 3 đã thống nhất đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đề nghị UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua của UBND Thành phố.
                                                                Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020