Huyện Đan Phượng tập huấn chuyên đề Luật thực hiện dân chủ ở cở sở và trao đổi một số nội dung về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029

06/10/2023 - 03:43 PM
Chiều ngày 6/10, tại hội trường UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức tập huấn chuyên đề Luật thực hiện dân chủ ở cở sở và trao đổi một số nội dung về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 cho 130 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, cụm dân cư trên địa bàn huyện. Tham dự và triển khai chuyên đề có Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ, nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Sỹ đã trình bày một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; theo đó tại Kỳ họp thứ 4, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 06 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, khơi dậy sức dân, huy động tốt nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. 
Ở nội dung thứ hai của Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Sỹ trao đổi một số nội dung về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. Qua hội nghị, các đồng chí là cán bộ mặt trận cơ sở  được trang bị thêm những kiến thức thông tin mới, phục vụ nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt hơn./

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020