Thanh Oai tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

07/11/2023 - 04:05 PM

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2023. Sáng ngày 7/11/2023 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức  tập huấn công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thị Bích Thuỷ - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Văn Ân - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc trung tâm chính trị huyện, các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố truyền đạt các nội dung buổi tập huấn

Tại hội nghị, Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao đổi, quán triệt một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024: những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động, giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; lựa chọn, hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực.
Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng đã trao đổi các nội dung về nhiệm vụ của đại hội như: Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thời gian tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã trao đổi và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Mặt trận đề nghị các xã, thị trấn triển khai đảm bảo đúng thời gian và quy định.

Nguyễn Thị Vinh


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020