Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy bồi dưỡng nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023

19/07/2023 - 10:08 AM
Ngày 19/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, 02 Ban tư vấn của MTTQ quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân của các phường về nội dung: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.
Dự khai mạc lớp bồi dưỡng, có các đồng chí: Nguyễn Tri Phương- Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đồng thời là báo cáo viên cho lớp bồi dưỡng; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận;
 
Đồng chí Nguyễn Tri Phương – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao đổi nội dung Hướng dẫn thực hiện xây dựng đô thị văn minh
Đồng chí Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao đổi với lớp những nội dung cơ bản trong xây dựng đô thị văn minh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Hướng dẫn số 89/HD-MTTW-BTT ngày 19/9/2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh.
Theo đó, nội dung xây dựng đô thị văn minh nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo sự thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét công nhận đơn vị đạt chuẩn đô thị văn minh; cụ thể hóa các tiêu chí về đô thị văn minh trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở và đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
Cũng trong thời lượng của chương trình lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trao đổi những vấn đề thực tiễn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận Cầu Giấy trong những năm qua; nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trong việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương triển khai hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, gắn với thực tiễn đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị và quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao đổi với cán bộ Mặt trận cơ sở nội dung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận.
Đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy, thông qua các lớp bồi dưỡng, sẽ được cung cấp thêm nhiều thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận ngay tại cơ sở, góp phần cùng Đảng, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020