Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn lớp 3 “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng”.

28/08/2023 - 05:00 PM
Ngày 21, 22/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn lớp thứ 3 “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng” cho 250 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường; Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 18 phường.
Dự khai mạc lớp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Diệp - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Ngọc Hoà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thị Như Hảo - Giảng viên chính trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đồng thời là báo cáo viên tại buổi tập huấn.
Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Ngọc Hoà nhấn mạnh: “Đảng ta xác định công tác cán bộ và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu “then chốt” của “then chốt”, vì vậy, nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò, vị thế của Mặt trận”, cán bộ là người dẫn dắt, định hướng hoạt động; là người lãnh đạo tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng và phát triển địa phương; qua đó củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận để thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới là đặc biệt quan trọng. Khóa tập huấn nhằm mục đích vừa củng cố những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng người tham gia. Chương trình học tập trung vào các vấn đề mà hệ thống Mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng đang triển khai, những quy định, lĩnh vực mới, quan trọng cần cán bộ Mặt trận, Ban Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng cần tăng cường giám sát…
Sau khai giảng lớp, Báo cáo viên đã phổ biến các văn bản pháp luật về định danh điện tử và thủ tục hành chính công trực tuyến, các quy định đối với cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được các quy định của pháp luật để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, đồng thời nắm được quy định đối với cán bộ công chức hành chính trong thực thi nhiệm vụ để giám sát có hiệu quả hơn./.
Nguyễn Xuân Diệp

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020