Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận – đợt 2 năm 2023

18/07/2023 - 05:46 PM
Sáng ngày 18/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận – đợt 2 năm 2023 (gồm 02 lớp, mỗi lớp 04 phường, chia làm 02 ngày). Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm: các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; thành viên 02 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân của các phường.
Nội dung chính của lớp bồi dưỡng bao gồm: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận – đợt 2 năm 2023.
Dự khai mạc lớp bồi dưỡng, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, đồng thời là báo cáo viên cho lớp bồi dưỡng.
Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ đã trao đổi những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022. Luật bao gồm 6 chương, 91 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Phần trình bày của báo cáo viên đi sâu phân tích những điểm mới hoàn toàn, những nội dung có chỉnh sửa, bổ sung về thực hiện dân chủ ở cơ sở so với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và một số Luật, Nghị định khác đã ban hành trước đây.
Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp quận được trang bị thêm những thông tin hữu ích, kiến thức về lý luận và thực tiễn trong công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó áp dụng vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.
 
Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020