Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc năm 2023 (đợt 1)

03/08/2023 - 04:01 PM
Ngày 31/7 và 01/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận từ Huyện đến cơ sở năm 2023. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Ngọc Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh. Tham gia lớp tập huấn gồm 250 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban CTMT khu dân cư trên địa bàn huyện Đông Anh.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Trong thời gian 2 ngày, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Huyện đến cơ sở được truyền đạt 03 nội dung chuyên đề gồm: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Qua các nội dung chuyên đề, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ Huyện đến cơ sở nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ; nắm vững nghiệp vụ công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Qua đó, để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện.
  Huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020