Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác giám sát cán bộ Đảng viên và công tác cán bộ

26/10/2023 - 03:23 PM
Chiều ngày 24/10/2023, tại Trung tâm Chính trị quận số 8 Bùi Ngọc Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác giám sát cán bộ Đảng viên và công tác cán bộ. Dự tập huấn có trên 250 đại biểu là cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố trong toàn quận. Dự và làm báo cáo viên của lớp tập huấn có tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Tại chương trình lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Hai Bà Trưng đã được nghe Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ truyền đạt những nội dung cơ bản của Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT, ngày 22/9/2020 của Ban TT Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên với các nội dung: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đạo đức, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ; việc giữ mối liên hệ với Nhân dân. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua quá trình tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, đảng viên; qua các hoạt động của MTTQ, đoàn thể, hội nghị, diễn đàn, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, phiếu khảo sát, qua hòm thư góp ý; Thông qua tiếp nhận thông tin báo cáo, kiến nghị của các tổ chức; khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cá nhân, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; qua phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng; Thông qua hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư; Ban Thanh tra nhân dân phường và thành lập đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội.
Báo cáo viên cũng trao đổi một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về hướng dẫn việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân ở nơi cư trú. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác giám sát của Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư và là căn cứ đánh giá, nhận xét Đảng viên cuối năm 2023 của cấp ủy chi bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố. Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, đã trang bị những kiến thức rất bổ ích và gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở của đội ngũ cán bộ Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của MTTQ cấp cơ sở.
 Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020