Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nắm bắt và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân

15/07/2023 - 03:41 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 14/7/2023, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức tập huấn cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư nhằm nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.
           
Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo viên tại hội nghị
Hội nghị đã nghe báo cao viên Nguyễn Văn Vẻ - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt những nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam ở cơ sở và kỹ năng nắm bắt và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở cơ sở. Trong đó, đồng chí lưu ý về công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân (theo định kỳ hoặc đột xuất), nhất là báo cáo phản ánh của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở cần ngắn gọn, cô đọng. Kết cấu báo cáo gồm 2 phần như: tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Báo cáo cần phản ánh tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân một cách đầy đủ, nhiều chiều, không bỏ sót luồng ý kiến nào, thậm chí ý kiến của một người và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để Nhân dân biết và giám sát.
Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá khái quát lại nội dung Báo cáo viên vừa truyền đạt đồng thời khẳng định công tác tuyên truyền, nắm bắt và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân một trong những phương thức hoạt động chủ yếu và là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở. Thời gian qua, mặc dù đã được thường xuyên tập huấn, nhưng trong hệ thống mặt trận vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc còn thụ động trong việc phát huy vị trí, vai trò của mình. Từ đó, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường sau tập huấn cần quan tâm hơn nữa đến công tác này để Mặt trận ngày càng phát huy tốt vị trí, vài trò của mình trong tình hình mới./.
Quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020