Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 2

01/10/2023 - 03:47 PM
Trong 02 ngày 28, 29/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn" Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận và các văn bản tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp" cho 250 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 xã, thị trấn và Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.
Dự phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh “Đảng ta xác định công tác cán bộ và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu “then chốt” của “then chốt”, Thời gian tập huấn trong 02 ngày 28,29/9/2023 với 4 chuyên đề: Đợt tập huấn giúp cán bộ MTTQ các cấp nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận, kỹ năng tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác tôn giáo trong tình hình mới; kỹ năng viết sáng kiến sáng tạo, ý tưởng mới phong trào "Đoàn kết sáng tạo"; hướng dẫn quy trình, các bước chuẩn bị tổ chức hội nghị Tổng kết ban công tác Mặt trận; Đại hội Mặt trận các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn, các tiêu chí chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của Thành phố giai đoạn 2021- 2025.
Theo đó, đồng chí Trương Văn Nhung – UVTT, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi thông tin một số nội dung cơ bản về công tác Tôn giáo trong tình hình hiện nay; Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu và quán triệt chuyên đề công tác chuẩn bị và quy trình Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029; đồng chí Trần Anh Tuấn - nguyên Phó ban Phong trào Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam  giới thiệu và phân tích 5 nội dung phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hội nhập quốc tế” tập trung vào các nội sau: Thứ nhất Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình; Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các cơ sở nghiên cứu khoa học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh; Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao chất lượng các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lực lượng vũ trang; Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
Quang cảnh hội nghị tập huấn
Đây là những nội dung thiết thực, các chuyên đề rất cần thiết mong muốn các vị Ủy viên MTTQ Việt Nam các cấp và cán bộ Mặt trận phát huy vai trò đoàn kết, sáng tạo. Tập trung chỉ đạo đổi mới trong triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tuyên truyền hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu góp phần cùng huyện thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và Đề án xây dựng xã phát triển thành phường và huyện phát triển thành quận trong thời gian tới. MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp, thống nhất hành động với UBND và các tổ chức thành viên cùng cấp gắn cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.
                                            Bùi Thị Phương Hoa
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020