MTTQ các cấp quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tổ chức hoạt động chuẩn bị Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

23/08/2023 - 05:38 PM
Chiều ngày 23/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024-2029” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014-01/4/2024), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm tiến tới Đại hội đại MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng tham dự Hội nghị là sự có mặt của 192 cán bộ Mặt trận các cấp quận Bắc Từ Liêm.
 
 Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Bắc Từ Liêm đã được đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt quán triệt một số nội dung quan trọng gồm Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Thông tri số 07-TT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 384/KH-MTTQ-UB ngày 17/7/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 52/HD-MTTQ-BTT ngày 24/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
 Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chỉ rõ nhiệm vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm cần tập trung để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 với phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội phải được lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân; công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.
Tại Hội nghị, đồng chí Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thay mặt đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Bắc Từ Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đã quán triệt triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014-01/4/2024), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm tiến tới Đại hội đại MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trong đợt thi đua đặc biệt này, MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm nâng cao tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận tập trung thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đúng thời gian quy định. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020