Huyện Thạch Thất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quy hoạch chức danh cấp Trưởng, Phó MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xã, thị trấn năm 2023

05/10/2023 - 06:27 PM
Sáng ngày 4/10, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quy hoạch các chức danh cấp trưởng, cấp phó MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xã, thị trấn năm 2023. Dự khai mạc, có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Tham gia lớp tập huấn, trong thời gian 03 ngày, (từ ngày 4/10 đến ngày 6/10), 155 học viên được các báo cáo viên của Huyện truyền đạt 8 Chuyên đề, với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác vận động quần chúng của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay. Nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 9; nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm công tác Cựu chiến binh. Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Nông dân. Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi kinh nghiệm thực tế hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Thị Bích- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: Đây là những chuyên đề rất quan trọng và cần thiết nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật chuyên ngành; tư tưởng HCM, quan điểm của Đảng; Điều lệ của các tổ chức và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phục vụ cho quá trình hoạt động và các công tác của các học viên hiện tại cũng như sau này. Do vậy, để đảm bảo chất lượng của lớp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị các học viên tham dự tập huấn đầy đủ, tập trung trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và đảm bảo thời gian nội dung chương trình của lớp tập huấn. 
Đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn
Ngay sau khai mạc, các học viên đã được đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt Nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 9 gắn với thực tiễn của địa phương; nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay./.
 
                                                                                                Nguyễn Sơn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020