Huyện Đan Phượng tổ chức xong Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2019

01/04/2019 - 03:37 PM
Thực hiện Kế hoạch số 252/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng đã xây dựng và triển kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành công văn phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã chỉ đạo hội nghị.
 
Tính đến hết ngày 29/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn 131/131 thôn, phố, cụm dân cư; 16/16 xã, thị trấn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. 
 

 
Tại các hội nghị, đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận và trao đổi tập trung vào các nội dung: Xây dựng thôn, phố sáng - xanh – sạch – đẹp và an toàn gắn với vệ sinh môi trường trong khu dân cư, đảm nhận tuyến đường có hoa, đường bích họa; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và ứng xử văn hóa; công tác quản lý nghĩa trang nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; nâng cao chất lượng danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư không có người vi phạm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự nông thôn; công tác tuyên truyền phòng,chống dịch bệnh ở lợn, vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia giải quyết những vấn đề mâu thuẫn ngay tại khu dân cư và cơ sở.
 
Hữu Mạnh – MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng
 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020