Triển khai nhiệm vụ công tác năm gắn với phát động và ký giao ước thi đua năm 2020 trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ

20/02/2020 - 10:26 AM
Sáng 20/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm gắn với phát động và ký giao ước thi đua năm 2020. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2020
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm, Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hướng dẫn công tác thanh tra nhân dân – Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2020; trong đó quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Quý I, nhất là đối với công tác tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Côrôna gây ra, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020, việc tham gia tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025….
Tham gia góp ý, thảo luận; các đại biểu đánh giá cao công tác xây dựng, triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, bài bản, kịp thời với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc; một số kết quả ngay từ đầu năm cho thấy, công tác Mặt trận đang có nhiều tiến bộ rõ nét, việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được triển khai rộng khắp, bước đầu đạt kết quả cao hơn các năm trước. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nghiên cứu để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị mình cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trước mắt là tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 đạt kết quả cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.
Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua – khen thưởng năm 2020, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn./.
Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ
                    
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020