MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ - Nâng tầm vị trí, vai trò của MTTQ trong hình hình mới

28/04/2023 - 03:01 PM
Ngay từ đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối kết hợp của UBND và các tổ chức thành viên, hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã không ngừng đổi mới, nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động sôi nổi có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Qua đó khẳng định và nâng tầm, vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành 06 Chương trình phối hợp công tác với HĐND-UBND huyện; Thanh tra Nhà nước huyện; Viện kiểm sát nhân dân; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các tổ chức chính trị xã hội huyện; Liên đoàn Lao động huyện; ký kết sự phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường và các tổ chức Tôn giáo. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ còn ban hành 19 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023 như Kế hoạch thực hiện hoạt động phản biện xã hội và tham gia giám sát góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kế hoạch liên tịch Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023; kế hoạch phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thi đua khen thưởng; kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo
 
Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch đề ra, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu như phát huy tinh thần tương thân tương ái, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và các tổ chức thành viên đã trích quỹ và xã hội hóa trao tặng được 4.350 xuất quà đến với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Được sự ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức bàn giao 15 ngôi nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà 50 triệu đồng với tổng số tiền 750 triệu đồng.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được Uỷ ban MTTQ huyện quan tâm, chú trọng, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có 208 thôn, tổ dân phố tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân. 32/32 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân cấp xã. Nhìn chung, hội nghị có đủ các thành phần tham dự họp như các cụ cao niên, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ làm kinh tế giỏi, cán bộ các đoàn thể xã, thị trấn phân công theo dõi cùng dự hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022, những mặt đã làm được, những việc chưa làm được, các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn xây dựng. Những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm đó là về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các tệ nạn xã hội; việc cưới, việc tang, mừng thọ…
Ban Thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả
Cùng với các hoạt động trao tặng quà, tổ chức các Hội nghị Đại biểu Nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp từ huyện đến cơ sở còn thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy vai trò của các thành viên, gắn với việc nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giám sát như giám sát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa; giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giám sát các công trình xây dựng từ nguồn ngân sách của nhà nước, các công trình do Nhân dân đóng góp như; giám sát việc xây dựng đường giao thông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu, giám sát việc xây dựng trường, trạm, nhà văn hoá, đình làng, hệ thống cống rãnh thoát nước và nơi thu gom rác thải. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm về tự ý xây dựng trên đất công trái phép. Toàn huyện có 32 Ban Thanh tra Nhân dân với 271 người; số vụ giám sát là 66, phát hiện vi phạm là 06, kiến nghị giải quyết 06 vụ; chính quyền giải quyết 06 vụ. Tổng số Ban giám sát đầu tư cộng đồng là 76 ban với tổng số thành viên là 363 người. Tổng số công trình, dự án giám sát là 92 công trình; Phối hợp giám sát trên các lĩnh vực trật tự xây dựng được 22 vụ; Quản lý đất đai 10 vụ; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là 20 vụ, các vấn đề khác là 10 vụ. Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác hoà giải ở cơ sở, với phương châm ở đâu có mâu thuẫn, thắc mắc giải quyết ngay ở đó không để tình trạng Nhân dân gửi đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Toàn huyện có 208 tổ hòa giải với 1.385 hòa giải viên; trong đó có 210 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận. Tổng số vụ hòa giải là 32 vụ; Số vụ hòa giải thành 23 vụ, đạt tỷ lệ 71,87%.
Để hoàn thành các nhiệm vụ cả năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.
Có thể khẳng định rằng, với cách làm hay, sáng tạo, các hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã  trong huyện đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.
Lê Hân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020