MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Gia Lâm tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

04/07/2018 - 11:41 PM

Ngày 4/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội huyện tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị – xã hội huyện và cơ sở.

Tại hội nghị, TS. Đinh Quang Thành báo cáo viên TP đã chuyển tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách đặc biệt là phong cách làm việc của Bác qua các câu chuyện có thật; xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở đã nhận thức sâu sắc những nội dung của chuyên đề, xác định học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài….

Sau hội nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện và cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về các nội dung: tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “Người tốt - việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng tại địa phương, đơn vị.

Thùy Mai – MTTQ Gia Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020