Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị làn thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

12/01/2023 - 04:16 PM
Sáng ngày 10/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024, với nội dung tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Văn Khương - HUV, Phó Chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, trong đó nhấn mạnh: Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, Kế hoạch công tác năm, bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực đã hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Nổi bật hơn hết là việc triển khai mô hình "Tuyến đường hoa kiểu mẫu", phát động phong trào thi đua ngõ xóm, khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và xây dựng mô hình "Cánh đồng sạch"; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh ghi nhận và biểu dương những kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh năm 2023, tình hình thế giới, trong nước dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mê Linh cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  
 Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.
                                                                Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020