Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

17/07/2021 - 06:17 PM

Chiều ngày 16/7/2021, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị  Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có: Bà Trương Thị Ánh Tuyết – Phó Trưởng ban tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bà Lê Thị Thủy – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; Ông Trần Việt Hà – UVTV – PCT UBND quận; Ông Lương Mậu Hùng – QUV – PCT HĐND quận; Bà Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các ông bà đại diện các Ban đảng,  Chánh VP Quận ủy, Văn phòng HĐND-UBND quận; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận, công tác TTND, Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của UBND quận. Kiện toàn bổ sung 6 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, sự phối kết hợp với HĐND, UBND quận; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban MTTQ 8 ph­ường và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của Nhân dân trong quận. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tham gia tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Quận.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã chủ động xây dựng, triển khai và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy năm 2021. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2021; chương trình phối hợp hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2021; Ký giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường năm 2021. Mặt trận các cấp quận và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ để năm 2021 của Thành phố, đặc biệt là tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 được 408.103.000 đồng, chi hỗ trợ các đối tượng nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 667.686.000 đồng. Các cấp Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc-xin phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Tính đến ngày 10/7/2021, MTTQ quận đã tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid 19 được: 11.049.093.000 đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch được: 2.427.917.000 đồng. Tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” tính đến ngày 31/5/2021 tổng số tiền ủng hộ là: 2.320.574.900 đồng. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận đã chuyển toàn bộ số tiền lên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Quận Cầu Giấy là 1 trong các đơn vị đứng tốp đầu về thu quỹ biển đảo năm 2021 được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
MTTQ các cấp quận Cầu Giấy đã thành lập 12 đoàn giám sát đối với các tổ bầu cử trong công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Ban thanh tra nhân dân các phường đã tham gia giám sát được 84 vụ; Phát hiện vi phạm 5 vụ; Tổng số vụ kiến nghị chính quyền giải quyết: 5 vụ; Tổng số vụ chính quyền đã giải quyết: 5 vụ việc; Tham gia hòa giải: 53 vụ,  trong đó hòa giải thành 47 vụ. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát các công trình dự án của cộng đồng đang thi công đã giám sát được 55 công trình; Có 03 công trình, dự án vi phạm; 02 công trình, dự án vi phạm đã được khắc phục.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm năm 2021 có nhiều diễn biến khó lường về thời tiết, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức và nhân dân, song bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quận uỷ, MTTQ các cấp từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả đạt được của MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng vào việc thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các Ủy viên Ủy ban tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận trong tiếp nhận ý kiến của nhân dân về xây dựng Đảng, Chính quyền. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống các dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19. Đổi mới, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận phù hợp, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020