Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022 trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng

10/11/2022 - 05:48 PM
Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2022; Thông báo số 199/TB-MTTQ-BTT ngày 26/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức lớp tập huấn hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, sáng ngày 08/11/2022, tại Hội trường lớn - quận Thanh Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Vi Nam quận phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tập huấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và các bác là Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng Ban giám sát đầu tư của công đồng các phường trên địa bàn 3 quận.
Hội nghị có sự tham dự của tiến sĩ Phạm Văn Ba – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đồng thời là giảng viên tại hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân.
Tiến sĩ Phạm Văn Ba – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV báo cáo viên tại hội nghị
Hội nghị đã được nghe giảng viên trình bày các nội dung trọng tâm như: Chế độ làm việc, đối tượng, nội dung và phạm vi giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đối với hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.
Trong những năm qua, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại cấp phường, xã, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung được coi là một kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân. Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố bước đầu đã phát huy được hiệu quả.
Mặc dù vậy, trên thực tế, tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc làm giảm hiệu quả hoạt động. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ không chỉ xuất phát từ bất cập trong quy định của pháp luật mà còn xuất phát từ chính quá trình triển khai thực hiện. Hầu hết các thành viên của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ khi thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về kinh nghiệm, thiếu chuyên môn trong lĩnh vực giám sát (đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản) nên hiệu quả giám sát các công trình còn hạn chế. Sự quan tâm của các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm giám sát của cộng đồng, nhân dân ở cơ sở. Một số địa phương chưa tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn; cấp và quyết toán kinh phí, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ban GSĐTCCĐ…
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020