Đông Anh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP đợt I năm 2020

18/09/2020 - 11:28 AM
Sáng 17/9/2020, huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP đợt I năm 2020. Dự có các đồng chí trong tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP TP và huyện; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh Hội nghị
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP Hà Nội đến năm 2020. UBND huyện Đông Anh đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình OCOP. Đến nay, huyện Đông Anh đã xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2019 - 2020; triển khai xây dựng website tại địa chỉ da.check.net.vn và gắn tem truy xuất QR đối với gần 600 sản phẩm các loại tại 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến. Từng bước triển khai công tác giám sát chất lượng các sản phẩm được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng triển khai Chương trình OCOP, đến nay, có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đến năm 2020.
Tại hội nghị, có 40 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP thuộc 3 nhóm gồm: nhóm chế biến thực phẩm; nhóm rau củ, quả tươi và nhóm thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó đợt này có 6 sản phẩm tham gia nâng cấp sản phẩm OCOP đợt I năm 2020 gồm 2 nhóm: nhóm chế biến thực phẩm và nhóm rau, củ, quả tươi. 
 Hội đồng đánh giá phân hạng huyện Đông Anh đã đánh giá phân hạng từng hồ sơ sản phẩm của từng chủ thể dựa trên phần mềm máy tính do Công ty cổ phẩn giải pháp KYC hỗ trợ. Và kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Huyện Đông Anh đợt 1 năm 2020 sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố để làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho các sản phẩm.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020