Giao ban Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Long Biên năm 2018

08/05/2018 - 04:20 PM

Ngày 04/5/2018, tại phòng họp số 2 trụ sở Quận ủy, Ban chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Long Biên tổ chức giao ban đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CVĐ quận.

Đồng chí Dương Thị Thìn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được và một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện CVĐ trong những tháng đầu năm 2018. Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành thông qua các hình thức tuyên truyền vận động đã giúp người dân có nhận thức đúng đắn, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với việc sử dụng hàng Việt, cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp trong nước đối với việc sản suất hàng hóa có chất lượng, giá cả phù hợp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 Các đại biểu tham dự hội nghị đã có ý kiến trao đổi, thảo luận và đưa ra những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị việc tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động trong thời gian tiếp theo nhằm thực hiện CVĐ một cách hiệu quả nhất.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ quận đã nhấn mạnh đây là CVĐ lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong nước nói riêng, vì vậy cần phải nâng cao hơn nữa công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt tới người sản xuất, người tiêu dùng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động trong thời gian tiếp theo nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động và tổ chức tốt việc giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng thông qua các hội nghị tọa đàm, trao đổi, thảo luận của Liên đoàn Lao động, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận với các doanh nghiệp sản suất hàng Việt trên địa bàn quận.

Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên    

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020