Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP đợt II năm 2020

02/12/2020 - 03:52 PM
Sáng 2/12/2020, huyện Đông Anh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP đợt II năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Tiến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; Bùi Đình Hòa – Chuyên gia tư vấn OCOP Quốc gia; Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP TP và huyện; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020; Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP Hà Nội đến năm 2020. UBND huyện Đông Anh đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình OCOP. Đến nay, huyện Đông Anh đã xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2019 – 2020; triển khai xây dựng website tại địa chỉ da.check.net.vn và gắn tem truy xuất QR đối với gần 600 sản phẩm các loại tại 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến. Từng bước triển khai công tác giám sát chất lượng các sản phẩm được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, Huyện cũng xây dựng triển khai Chương trình OCOP, đến nay, có 270 sản phẩm của 82 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Đã có 20 sản phẩm được thành phố công nhận từ 3 sao trở lên, 86 sản phẩm đang được đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, có 42 sản phẩm của 19 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia đánh giá phân hạng OCOP đợt 2. Trong đó có 32 sản phẩm thuộc nhóm ngành thực phẩm, 01 sản phẩm nhóm ngành đồ uống, 09 sản phẩm nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí.
Hội đồng đánh giá phân hạng huyện Đông Anh đã đánh giá phân hạng từng hồ sơ sản phẩm của từng chủ thể dựa trên phần mềm máy tính do Công ty cổ phẩn giải pháp KYC hỗ trợ. Và kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Huyện Đông Anh đợt 2 năm 2020 sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố để làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho các sản phẩm.
Trước đó, đợt 1 năm 2020, toàn huyện có 44 sản phẩm được Hội đồng đánh giá xếp loại, trong đó có 20 sản phẩm 4 sao và 24 sản phẩm đạt 3 sao, hiện đang chờ Quyết định công nhận sao của Thành phố.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020