MTTQ xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa thực hiện tốt phong trào "Tang văn minh tiến bộ"

21/08/2014 - 12:00 AM

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-MT ngày 14/ 6/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa về việc triển khai phong trào: “Toàn dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ” trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Ủy ban MTTQ xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa đã đưa nội dung tuyên truyền CVĐ vào chương trình hoạt động hàng năm. Lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị họp khu dân cư, Hội nghị đại biểu nhân dân, trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thông qua hoạt động phối hợp với các thành viên đặc biệt thông qua Hội Người cao tuổi xã.

Trong những năm trước đây, việc thực hiện hỏa táng là quá xa vời với người dân Hòa Xá. Trong tiềm thức mỗi người vẫn còn mang nặng những tập quán từ xa xưa. Từ việc chôn cất, tổ chức ăn 3 ngày, 49 hay 100 ngày, sang cát vẫn còn phổ biến, làm cho gia đình lo toan mỗi khi có việc ma chay. Song, từ năm 2012, với những nội dung của phong trào: “Toàn dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ” trên địa bàn, xã Hòa Xá đã kịp thời nắm bắt và triển khai các bước đi cụ thể và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Trong 2 năm 2013, 2014, tại Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về tiếp tục thực hiện CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, việc đưa Nghị quyết vào các hội nghị về việc thực hiện việc cưới, việc tang là không thể thiếu và được bàn bạc dân chủ, công khai. Bên cạnh đó là sự quan tâm của cán bộ các cấp từ xã tới thôn, xóm, khu dân cư với các gia đình khi có người qua đời, động viên thăm hỏi, chia buồn, phối hợp vận động gia đình triển khai thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ, qua đó đã làm chuyển biến tình hình trong xã. Nếu như năm 2012, toàn xã chỉ có 3/31 ca hỏa táng, chiếm 9,7%, thì năm 2013 đã có 19/30 ca hỏa táng, chiếm 63,3%. 6 tháng đầu năm 2014, toàn xã đã có 10/12 ca hỏa táng đạt 83,3%, là một trong những địa phương có tỷ lệ hoả táng cao nhất huyện. Ngoài thực hiện hỏa táng, việc không tổ chức làm cỗ 3 ngày, chỉ làm cỗ 49 ngày trong phạm vi gia đình cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Hòa Xá là một xã đi đầu trong thực hiện phong trào:“Toàn dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ” trên toàn huyện.

Phong trào tang văn minh, tiến bộ đã và đang được đa số nhân dân ủng hộ,  vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tiết kiệm được quỹ đất nghĩa trang, xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan như tục lăn đường, vứt vàng mã, tiền âm phủ, tục trảm quan, gọi hồn, cúng lễ…. Trong thời gian tới, Xã Hòa Xá nói riêng và huyện Ứng Hòa nói chung sẽ tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhằm đưa CVĐ dần trở thành nề nếp, một phong tục mới phù hợp thực tế hiện nay./.

Nghiêm Thị Hải Hòa - UBMTTQ huyện Ứng Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020