Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018

24/08/2018 - 03:39 PM

Ngày 24/8/2018, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Thanh Xuân họp giao ban triển khai các nội dung: Kiện toàn Ban chỉ đạo; thông qua kế hoạch tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Thanh Xuân năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí:Biện Hòa An - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động quận;Khổng Minh Thảo - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quậnủy, Phó Chủ tịch UBND quận; cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động quận.

Đồng chí Phạm Thị Lan Phương – Phó Trưởng phòng Kinh tế quận triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ quận Thanh Xuân năm 2018

Tại hội nghị, đồng chí Biện Hòa An - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động quận đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động 8 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm. Đồng chí cũng triển khai và đề nghị các thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị, các thành viên căn cứ kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp tổ chức thành công Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Thanh Xuân năm 2018.

MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020