UBMTTQ và Hội Nông dân quận Tây Hồ tuyên truyền về CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Vệt Nam"

14/12/2012 - 12:00 AMNgày 05 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường Quận uỷ - Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ, Ủy ban MTTQ phối hợp với Hội Nông dân quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hơn 200 cán bộ trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Quận; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư các phường và cán bộ Hội Nông dân quận Tây Hồ đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố Hà Nội tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”.
Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân quận Tây Hồ được nâng cao kiến thức và sẽ là những tuyên truyền viên tuyên truyền tới các doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới.

Đinh Thị Kim Dung – UB MTTQ Tây Hồ
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020