Ba Đình tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

05/07/2023 - 05:35 PM
Ngày 05/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tới đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn quận, gồm: các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng ban CTMT 152 địa bàn dân cư.
Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình; dự khai mạc và giảng bài cho lớp có Thạc sỹ Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
Tại buổi tập huấn, hệ thống cán bộ Mặt trận các cấp quận Ba Đình đã được nghe, trao đổi về kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; được tiếp cận với tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở. Đây chính là những nội dung quan trọng, cần thiết của người cán bộ Mặt trận trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm mục đích tuyên truyền, thuyết phục để người dân nghe, hiểu và vận động để người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Căn cứ trên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quận Ba Đình năm 2023, đây là lớp tập huấn thứ 2 của do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung tâm bồi dưỡng quận Ba Đình phối hợp tổ chức. Trước đó, ngày 27/4/2023, Ủy ban MTTQ và Trung tâm bồi dưỡng quận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2023 đến trên 250 người là cán bộ Mặt trận phường và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 14 phường.
Như vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã hoàn thành công tác bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023, đảm bảo đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch đề ra.
 
                                                                   C.Q.H
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020