Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

13/07/2023 - 05:36 PM
Chiều 12/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị; các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng nhóm nòng cốt, tổ hòa giải ở cơ sở.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung tập huấn
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, những điểm mới nổi bật của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu phương pháp tiếp cận, những nội dung chính sách, quy định mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật gồm 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Luật còn quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn
Báo cáo viên cũng đã tập trung nêu rõ những quy định đối với Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, thị trấn và về tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; những vấn đề cơ bản thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận thôn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở...
Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, triển khai hiệu quả Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020