Hội nghị thông tin tuyên truyền thời sự kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023 cho các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn Thành phố

13/07/2023 - 04:37 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 13/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền thời sự kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của Thủ đô cho các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn Thành phố.
Dhội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường thường trực, lãnh đạo và cán bộ các phòng Ban chuyên môn, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và 150 đại biểu các vị là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện cho các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn thành phố.
Tại Hội nghị, các đại biểu được ông Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung, thông tin thời sự kinh tế, xã hội của đất nước và Thủ đô 6 tháng đầu năm 2023, theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển, trong đó, lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục có tốc độ phục hồi và phát triển tốt. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,97%, là mức tăng khá trên cả nước (cả nước tăng khoảng 4,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,55%, Đà Nẵng tăng 3,74%; Cần Thơ tăng 3,71%, Hải Phòng tăng 9,94%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 207.000 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, bằng 125,1% so với cùng kỳ. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thông qua Hội nghị tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho các đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện cho các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn thành phố về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác tôn giáo, về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, của chính quyền các cấp, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Qua hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, uy tín, trách nhiệm của mình; đoàn kết, gắn bó, hợp tác chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận các cấp, trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, chương trình hành động ở địa phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động
Minh Hằng

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020