Cán bộ Mặt trận các cấp tham gia buổi tập huấn kỹ năng thành lập và vận hành “Trang cộng đồng” Fanpage do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức

05/08/2022 - 02:40 PM
Sáng ngày 5/8/2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tại điểm cầu thành phố Hà Nội.
Điểm cầu Trung ương 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cán bộ trực tiếp triển khai Fanpage cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng và bộ phận triển khai Fanpage của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tại điểm cầu Hà Nội, có tổng số 40 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến. Trong đó,  đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường trực, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; cán bộ phụ trách trang Fanpage tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã
Tham dự Hội nghị, các đại biểu được các giảng viên, chuyên gia phổ biến kiến thức, kỹ năng thành lập, vận hành Fanpage, kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên Fanpage đối với cán bộ Mặt trận các cấp; định hướng và thống nhất những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Hội nghị đồng thời thảo luận về Quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, vận hành thời gian vừa qua.
Hội nghị trực tuyến nhằm trao đổi, chia sẻ và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống về việc triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, từ đó góp phần giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông qua mạng xã hội.

Điểm cầu thành phố Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã hướng dẫn các cấp MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ động xây dựng, hoàn thiện các Trang cộng đồng fanpage theo mẫu chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Đến nay, cấp huyện có 30/30 quận, huyện đã hoàn thành xây dựng trang cộng đồng Fanpage và bước đầu vận hành hiệu quả, cập nhật thông tin những hoạt động của đơn vị mình; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi thông tin hoạt động của MTTQ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên và nhân dân qua trang fanpage nhằm chia sẻ thông tin nhanh nhất, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Theo đồng chí, khó khăn nhất trong lĩnh vực này là nhân lực và kỹ thuật. Để khắc phục điều này, MTTQ các tỉnh, thành phố cần tăng cường tập huấn, kết hợp mời các cơ quan báo chí của địa phương tập huấn cho cán bộ Mặt trận về cách thức viết, đăng tin bài, mời chuyên gia để bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên truyền, quản lý và xử lý kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ về kỹ thuật, thành lập bộ phận chuyên nghiệp về lĩnh vực này ở tầm vĩ mô để hỗ trợ các tỉnh, thành phố, góp phần vào thành công chung trong quá trình chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
Lê Phương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020