Sơn Tây: Tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

13/07/2023 - 04:36 PM
Chiều ngày 12/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị thị xã 6 tháng đầu năm 2023 gần 200 đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Đại Thăng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thượng tá Đặng Minh Hải – Phó trưởng Công an thị xã thông báo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ thị xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, GPMB và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho Nhân dân... Qua đó giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn thị xã, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thực hiện công tác tuyên giáo, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.
                                                          Thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020