Hướng tới vòng Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2023

21/03/2023 - 10:25 AM

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, tạo điều kiện cho các cán bộ Mặt trận có cơ hội được giao lưu, học tập kinh nghiệm; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh, ngày 30/12/2022  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023.
Theo đó, đối tượng dự thi là Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn quận; thí sinh dự thi được sử dụng thêm tối đa 10 người là thành viên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư mình tham gia phụ họa phần thi giới thiệu.
Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi
Nội dung thi bao gồm: Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; về MTTQ Việt Nam; Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận khu dân cư; tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố; 05 chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; kỹ năng thuyết trình của Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư và kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn Công tác Mặt trận tại cơ sở.
Hội thi gồm 3 phần: Phần 1 "Thi giới thiệu", thí sinh giới thiệu khái quát về bản thân; một số nét chính về địa phương, đơn vị; kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận tại địa phương, đơn vị (khuyến khích thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, thơ, ca....). Phần 2 "Thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận”, thí sinh dự thi trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp về truyền thống MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phần 3 "Thi xử lý tình huống", thí sinh bốc thăm xử lý tình huống thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở.
Theo kế hoạch, Hội thi cấp phường tổ chức hoàn thành xong trước ngày 20/3/2023. Thí sinh đạt giải cao nhất cấp phường sẽ tham dự Hội thi cụm. Hội thi cấp Quận sẽ tổ chức 02 vòng thi: Vòng chung khảo (tổ chức theo 03 cụm thi, thi sinh dự thi là các đồng chí Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư đạt giải cao nhất của phường). Vòng chung kết (thí sinh dự thi là đồng chí Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư đạt giải cao của cụm). Hội thi cấp Quận tổ chức hoàn thành trong tháng 04/2023.  Ban tổ chức cấp Quận sẽ trao 1 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 07 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh dự thi.
Sau 02 tháng triển khai, 13/13 phường đã tổ chức thành công Hội thi cấp phường. Hiện nay, các thí sinh đạt giải cao nhất cấp phường đã và đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia vòng Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận năm 2023.
MTTQ quận

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020