Huyện Sóc Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc năm 2023

19/06/2023 - 04:43 PM
Sáng ngày 19/06/2023 , Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn phối hợp cùng với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2023. Dự hội và làm trực tiếp làm báo cáo viên lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phạm Ngọc Quỳnh- UVTT, Trường ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Đồng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành đoàn thể của huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban TTND, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.
Quang cảnh tại buổi Tập huấn về công công tác MTTQ năm 2023
Trong 01 buổi tập huấn, các đồng chí tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí giảng viên trao đổi về nội dung: Công tác tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và công tác nâng cao giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.
Thông qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các hoạt động của hệ thống MTTQ cũng như vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện tới cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Nguyễn Hà
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020