Huyện Thanh Oai tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

03/06/2022 - 04:07 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy. Sáng ngày 27/5/2022 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, tổng số đại biểu tham dự hội nghị là 125 đại biểu.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai 2 nội dung về công tác phản biện xã hội; công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng như: Các nội dung về Ban thanh tra nhân dân bao gồm: Cơ sở pháp lý, ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; kỹ năng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Nội dung về Ban giám sát đầu tư của cộng đồng bao gồm: Về tổ chức; về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Kỹ năng giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh  - UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố truyền đạt các nội dung tại hội nghị
Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở nắm rõ hơn về hoạt động phản biện xã hội; các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, để từ đó giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững các nội dung chủ yếu trong quá trình thanh tra và giám sát góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra nhân và giám sát đầu tư của cộng đồng.
Nguyễn Thị Vinh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020