Quận Bắc Từ Liêm tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

27/06/2022 - 03:45 PM
Sáng ngày 27/6/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm phối hợp Trung tâm chính trị quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022. Dự và báo cáo viên lớp tập huấn có: Thạc sỹ Tạ Đức Giang - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT Thành phố; ông Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; bà Văn Thúy Hoa - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam quận; cùng với sự có mặt của các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban  MTTQ Việt Nam quận; các ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông do Thạc sỹ Tạ Đức Giang - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT Thành phố truyền đạt  
Chuyên đề 2: Những nhiệm vụ trong thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do ông Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt.
Ông Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội báo cáo viên.
Bà Văn Thúy Hoa – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc trao đổi các nội dung tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng mô hình tự quản trong nhân dân và phát biểu bế mạc lớp tập huấn; Bà Văn Thúy Hoa đã cám ơn các ông, bà tham dự lớp tập huấn và mong  muốn với những kiến thức được tập huấn sẽ được hệ thống Mặt trận tổ quốc quận làm tốt công tác tuyên truyền vận động, góp xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp./
                                                                                      Nguyễn Minh Vịnh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020