Quận Đống Đa phối hợp tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023”

15/06/2023 - 06:43 PM
Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trong 02 ngày 14 và 15/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phối hợp với Trung tâm chính trị Quận Đống Đa tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng” cho 720 vị là Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường; 262 Trưởng Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư; Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ các phường.
Dự khai mạc lớp có các đồng chí: Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ  - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng khoa học MTTQ Việt Nam; Phạm Ngọc Quỳnh- Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP báo cáo viên lớp tập huấn; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành của quận.
 
Toàn cảnh lớp tập huấn
Sau 02 ngày học tập nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đổi mới, thiết thực, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận quận Đống Đa năm 2023 đã cơ bản hoàn thành những nội dung, mục tiêu đề ra. Các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung: Giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ (theo Thông tri 10) và Hướng dẫn 30 của Mặt trận Hà Nội; Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, GS ĐTCCĐ; Công tác giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam...
Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Mặt trận cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận phù hợp với thực tiễn, nắm vững vai trò, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh giám sát ở cơ sở, cùng nhau trao đổi học tập rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay góp phần nâng cao uy tín và vị thế của MTTQ nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời giúp cán bộ cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới ở cộng đồng dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.
                                                           Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020