Quận Đống Đa tổ chức tập huấn lớp thứ 2 “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân” năm 2023

06/07/2023 - 03:49 PM
      Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Quận; ngày 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phối hợp với Trung tâm chính trị Quận Đống Đa tổ chức tập huấn lớp thứ 2 “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân” cho 496 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường; Trưởng Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư; Trưởng ban TTND, 21 phường.
        Dự khai mạc lớp có các đồng chí: Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc TT Bồi dưỡng Khoa học MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.
        Báo cáo viên đã phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022. Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Những điểm mới trong Luật Dân chủ cơ sở. Qua đó giúp cán bộ Mặt trận làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyền thụ hưởng của công dân... Giúp cán bộ Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới ở cộng đồng dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
        Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020