Quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

10/08/2022 - 01:38 PM
Nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 và để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Mặt trận đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện chương trình công tác Mặt trận và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2022 của quận Hoàn Kiếm, sáng ngày 08/8/2022, tại hội trường tầng 4 – Trung tâm Chính trị quận, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 diễn ra trong 02 ngày (08/8/2022 và 09/8/2022) với 250 cán bộ Mặt trận các cấp là các vị trong Ban Thường trực, thành viên 02 Ban Tư vấn, cán bộ chuyên trách cơ quan và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV; các vị trong Ban Trị sự Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường, 117 Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố thuộc quận.
Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Hồng Phú - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Thị Hà – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện các phòng, ban, ngành quận Hoàn Kiếm.
Quang cảnh lớp tập huấn.
Sau phần khai mạc, học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt lần lượt những vấn đề cơ bản như: Chương trình số 01-CTr/QU ngày 06/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”; Đề án số 05-ĐA/QU ngày 01/11/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2021-2025”; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Một số nội dung mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Một số kỹ năng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, từ đó giúp cán bộ Mặt trận các cấp trên điạ bàn quận Hoàn Kiếm có đầy đủ thông tin để triển khai hoạt động đạt kết quả cao.
                                                            Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020