Quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

23/08/2022 - 02:13 PM
Sáng ngày 23/8/2022, tại hội trường Trung tâm Chính trị quận, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (23/8/2022 và 24/8/2022) với sự tham gia của trên 200 học viên là các vị trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách và thành viên 02 Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và thành viên Ban Thanh tra nhân dân 18 phường trên địa bàn quận.
Dự khai mạc có các đồng chí: Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Hồng Phú - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Thị Hà – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận; Nguyễn Gia Phương – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện các phòng, ban, ngành quận Hoàn Kiếm.

Sau phần khai mạc, học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt lần lượt những vấn đề cơ bản như: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ”; Luật Phòng, chống ma túy 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công năm 2022.
Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đội ngũ cán bộ MTTQ, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng hiểu rõ, nắm vững các văn bản, củng cố, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.
             
                                                  Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020