Quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

19/06/2022 - 02:37 PM
Chiều ngày 17/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phạm Thị Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 11 phường; các ông/bà là thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường. Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị
 
Toàn cảnh hội nghị
Nội dung của hội nghị tập huấn tập trung vào 2 vấn đề chính: (1) Về Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trong đó xác định rõ đối tượng, nội dung và phạm vi hoạt động giám sát theo Điều 13 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND. (2) Về Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo Điều 74 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận sự tham gia tích cực của các bác thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 11 phường trong thời gian qua, góp phần đại diện cho Nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cấp phường và theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư; qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020