Quận Thanh Xuân: Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2022

23/09/2022 - 04:15 PM
Chiều ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác mặt trận tổ quốc cho cán bộ quận và cơ sở.
Dự hội nghị có các đồng chí: Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Văn Hùng Sơn – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn 11 phường. Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam làm báo cáo viên tại hội nghị.
Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tại Hội nghị tập huấn cho cán bộ quận Thanh Xuân
Hội nghị đã trao đổi những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Làm rõ những vấn đề về tổ chức của MTTQ Việt Nam; mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với các thành viên trong hệ thống chính trị và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam được qu định trong Hiến pháp, Luật Mặt trận, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước và gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã làm rõ những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, về chức năng, vai trò quan trọng của Ban công tác mặt trận khu dân cư như: Chủ trì, thống nhất hành động giữa các chi hội đoàn thể để tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân,…
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các ban công tác mặt trận cơ sở trong những năm qua đã giúp MTTQ phường nói riêng và quận Thanh Xuân nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành tích chung của quận.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020