Sôi nổi Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi cấp cụm huyện Ba Vì năm 2023

22/03/2023 - 02:40 PM
 
Trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968 - 26/7/2023), chào mừng huyện Ba Vì cán đích huyện nông thôn mới năm 2022... Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Ba Vì, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2023 về việc tổ chức Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” năm 2023.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh.
Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVBTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố  và đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì
trao giải Nhất và giải Nhì cho thí sinh Cụm số 1
Theo kế hoạch Hội thi, đối tượng dự thi là Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở trên địa bàn huyện; về hình thức, Hội thi được tổ chức ở cả 3 cấp (cấp xã, cấp Cụm thi đua và chung kết cấp huyện). Đối với Hội thi ở cấp xã, 31/31 xã, thị trấn đã tổ chức Hội thi với các hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cấp Cụm. Hội thi cấp Cụm được tiến hành từ ngày 17/3 đến ngày 22/3/2023, qua đó mỗi Cụm lựa chọn 02 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Chung kết cấp huyện dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2023 để lựa chọn 01 thí sinh xuất sắc đại diện cho 208 Trưởng ban công tác Mặt trận huyện Ba Vì tham gia Hội thi cấp Cụm của Thành phố.
Tại Hội thi cấp Cụm và cấp huyện, thí sinh dự thi bắt buộc trải qua 3 phần thi: Phần thi thứ nhất “Giới thiệu”, thí sinh giới thiệu khái quát về bản thân; một số nét chính về địa phương, cơ sở; kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận tại địa phương, cơ sở. Phần thi thứ hai “Nghiệp vụ công tác Mặt trận", thí sinh dự thi theo hình thức trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp về truyền thống MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phần thi thứ ba " Xử lý tình huống", thí sinh dự thi theo hình thức bốc thăm xử lý tình huống thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở.
Kết thúc Hội thi cấp Cụm năm 2023, Ban Tổ chức Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” huyện Ba Vì đã trao giải cho 31 thí sinh dự thi, gồm: 04 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000đ; 04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000đ; 04 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000đ và 19 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000đ. Tổng giá trị giải thưởng là 27.5000.000đ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020