Thạch Thất: 169 cán bộ Mặt trận cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ

18/04/2022 - 04:17 PM
Chiều ngày 14/4/2022, các Ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thất phối hợp với Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện, tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho 169 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.
Dự lớp tập huấn, có đồng chí Nguyễn Đăng Quân - ỦVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Vĩnh Thịnh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Văn Vệ - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. 
Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2022, các đại biểu được báo cáo viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện trao đổi, truyền đạt 5 chuyên đề về: Quán triệt thực hiện Kết luận số 21 của TW, Quy định số 37- ngày 25/10/2021 Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 4 khóa XIII; Một số nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Quán triệt nội dung Đề án số 12 ngày 18/12/2021 của Huyện ủy Thạch Thất về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; 
Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; Chuyên đề hoạt động giám sát, góp ý, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn; Thảo luận, trao đổi nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Những vấn đề được tập huấn tại lớp bồi dưỡng đều là những nội dung rất quan trọng, cụ thể, sát thực và cần thiết, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về lí luận và thực tiễn, phục vụ quá trình hoạt động và công tác ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới./.                                                                                                                         
Nguyễn Sơn.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020