Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

11/05/2022 - 03:42 PM

Ngày 11-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng cơ bản nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự bế mạc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi bế mạc lớp bồi dưỡng.

Sau 3 ngày học tập, bồi dưỡng (từ ngày 9 đến 11-5), 250 học viên là các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nghiên cứu các chuyên đề.

Đó là: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Những nội dung mới trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; Hướng dẫn quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò cốt cán phong trào trong các tôn giáo.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương bày tỏ hy vọng, với kiến thức đã tiếp thu được qua lớp bồi dưỡng, cán bộ Mặt trận sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, vận dụng trong thực tế để khẳng định vị thế, vai trò của Mặt trận các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị, từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và qua thực tế của lớp học, Mặt trận các quận, huyện, thị xã khi mở lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận địa phương mình cần bổ sung các nội dung sát với thực tế. Ngay sau khi hoàn thành khóa tập huấn, cán bộ Mặt trận sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ các chuyên đề đã được học để có thêm kiến thức, kỹ năng, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, chủ trì phối hợp hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên và trong chương trình phối hợp với UBND và HĐND các cấp để công tác Mặt trận đạt kết quả cao hơn nữa.

Đối với cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; về nhiệm vụ, chức năng, vai trò của Mặt trận tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đảng viên, hội viên. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, vị thế chính trị, uy tín của Mặt trận và cán bộ Mặt trận trong xã hội.

Trước mắt, cán bộ Mặt trận cần tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) thông qua các việc làm như treo cờ tại gia đình, tham gia vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan đô thị; giữ hình ảnh thân thiện, mến khách, góp phần quảng bá hình ảnh người Hà Nội với bạn bè thế giới…

Lê Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020