Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tập huấn nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2022

18/08/2022 - 04:19 PM
Để nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019- 2024 đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện chương trình công tác Mặt trận và Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2022 của huyện Gia Lâm, sáng ngày 18/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai mạc Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ MTTQ năm 2022.
Đồng chí Hoàng Anh Tú - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm dự và phát biểu Khai mạc Lớp Bồi dưỡng. Tham gia Lớp Bồi dưỡng có 386 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, thành viên Ban TTND, Trưởng ban GSĐTCCĐ xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Tổ dân phố trong toàn huyện.
Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 20/8/2022. Các báo cáo viên tập trung truyền đạt đến đại biểu các chuyên đề gồm: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng NTM nâng cao, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; giám sát chuyên đề giải quyết đơn thư KNTC; giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân ở nơi cư trú; Vai trò MTTQ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban 
GSĐTCCĐ; những kinh nghiệm hay trong hoạt động thực tiễn của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn huyện; Tình hình tôn giáo hiện nay và các giải pháp giải quyết khi có các tình huống thực tế, cụ thể xảy ra và kỹ năng vận động, thuyết phục trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực an sinh xã hội.
 
Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở tham gia Lớp Bồi dưỡng
Các báo cáo viên đã đi sâu phân tích những vấn đề đang được chú trọng quan tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông qua mạng xã hội; kỹ năng vận hành, quản lý, sử dụng, biên tập đưa tin gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội và Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…
Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức và nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc trong toàn huyện nắm vững nội dung và nghiệp vụ công tác Mặt trận. Từ đó, nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ các cấp cũng như vận dụng, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị trong tình hình hiện nay./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020